Tiếp xúc với ông chủ của Qatar khẩn cấp kêu gọi chủ tịch Paris nói chuyện với DOMA!Muốn làm sạch Neymar Situs Skor Bola

Tiếp xúc với ông chủ của Qatar khẩn cấp kêu gọi chủ tịch Paris nói chuyện với DOMA!Muốn làm sạch Neymar [Situs Skor Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 11 tháng 3: Neymar và Donaruma có thể không ở ngoài tiểu bang trong phòng thay đồ, nhưng chủ tịch Paris Nasser và SportsDirector Leonardo thực sự mất trí, họ