Gif-Thanh tra!Hồng quân đã gây sốc cho hồn ma của thế giới để nhìn vào sự kết hợp của The Incertep của Instep.

Gif-Thanh tra!Hồng quân đã gây sốc cho hồn ma của thế giới khi nhìn vào sự kết hợp của The Instep của Instep. Trong trận chung kết Union Cup châu Âu, Liverpool “