Chelsea mạnh nhất sau vụ nổ 00!Bayern, một phiên bản phá sản cổ điển của Bayern, muốn giành được điểm số trực tiếp Asian Bokie

Chelsea mạnh nhất sau vụ nổ 00 sau!Bayern Bayern, một phiên bản phá sản cổ điển của Da Luo, muốn lấy [Điểm trực tiếp Asian Bokie]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 11: ở vòng thứ năm của vòng bảng UEFA Cup, Chelsea giành chiến thắng 4-0 và tiếp tục duy trìGiai đoạn nhóm là kỷ lục chiến thắng đầy đủ và khóa trước