Champions League-Bayern Burst 0-1 Yellow Dive!

UEFA Champions League-Bayern Burst 0-1 Huang Qian!Người chiến thắng bóng đá Hà Lan Laiban Dumbfire [Judi Bola Tangkas]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 7 tháng 4Bayern đã chơi ở Villarreal Away.Dan Zhuma