Một phát bắn trong khu vực hình phạt!

Một phát bắn trong khu vực hình phạt!Con trai cả của Qi Zuzu Bồ Đào Nha phá cửa.-5 đã bị đánh bại đến Rio Avi.